zootrop
Imaginació: Creiem en el valor comunicatiu de les imatges per explicar tota mena de conceptes. Quan les imatges no existeixen les creem nosaltres. Implicació: A Zoòtrop treballem d’igual a igual per trobar el millor de cadascú en cada projecte i en cada moment. Hi ha una manera millor?
zootrop Innovació: Ens interessen les noves tendències i les noves tecnologies, atents als canvis i possibilitats.
zootrop zootrop
Interactivitat: Apostem pel diàleg abans que per un discurs unilateral. Per això preferim la comunicació interactiva abans que la comunicació lineal.
Infonomia: Sempre estem disposats a apendre i desapendre de l’experiència pròpia i dels altres.
 
 
zootrop
Contacte
zootrop


ZOÒTROP és una empresa jove especialitzada en la producció integral de productes audiovisuals i multimèdia.

ZOÒTROP està a la disposició de la seva empresa o entitat per solucionar creativament les necessitats comunicatives i publicitàries que se'ls hi puguin presentar, en aspectes que van des de la gravació en video, desenvolupament de productes multimèdia i l'animació tridimensional (3D), fins la producció integral de campanyes i exposicions.
Aportem aquelles idees que ajudin a potenciar els aspectes més destacables de cada client, adequant-los a les franges de mercat i públic objectiu als quals es vol arribar.

El nostre treball es centra en l'àrea audiovisual, pensant que la imatge, ha de ser un puntal en el que es recolzarà la personalitat i presència dels nostres clients i/o dels seus productes.
Als projectes, els dotem d'un alt component artístic, així com d'un gran factor diferencial per tal d'obtenir un resultat exclusiu i perfectament adequat a les necessitats comunicatives de l'empresa. A més, no ens oblidem de donar una hàbil i àgil resposta a les exigències que imposa el mercat.

Som especialistes tant en el mitjà audiovisual i publicitari com en el de sistemes, comptant amb un equip humà amb llarga trajectòria i experiència en aquests àmbits.

ZOÒTROP afronta els seus projectes a partir de dos aspectes fonamentals:

- El desenvolupament de peces de comunicació destinades a mitjans interactius (cd-roms, internet, presentacions, 3d interactiu, etc.)
- El desenvolupament d'audiovisuals, des de l'animació 3d a la gravació en vídeo, en el suport més convenient (DVD, VHS, internet, CD-Rom ...).

ZOÒTROP ofereix als seus clients tot el know how en tecnologia, comunicació i producció per portar a terme amb èxit qualsevol treball aportant un servei global que va des de la definició de les necessitats, la producció, fins a donar el suport necessari per la comercialització o implementació de les solucions, de cara al públic usuari.

 

 

© all rights reserved
Zoòtrop.com